Sieci RADIALNE
Sieci SAMOORGANIZUJĄCE
Sieci JEDNOKIERUNKOWE
Sieci PAMIĘCI SKOJARZONEJ
Sieci REKURENCYJNE
SIEĆ HOPFIELDA
   tryb uczenia
   tryb odtworzeniowy
SIEĆ HAMMINGA
SIEĆ BAM
SIEĆ PERCEPTRONOWA
    sieć RTRN
    sieć Elmana
    sieć RMLP
Sieci REZONANSOWE
Sieci COUNTER PROPAGATION

Sieci rekurencyjne

Kolejnym typem sieci neuronowych, z jakimi możemy się spotkać są sieci rekurencyjne. Dotychczas opisywane sieci charakteryzowały się jednokierunkowym przepływem sygnałów od wejścia do wyjścia. W sieciach rekurencyjnych istnieją sprzężenia zwrotne między wejściem, a wyjściem. Zależności dynamiczne jakie panują w sieci są widoczne na każdym etapie działania. Zmiana stanu jednego neuronu przenosi się przez masowe sprzężenie zwrotne na całą sieć, wywołując stan przejściowy, kończący się określonym stanem ustalonym, na ogół innym niż stan poprzedni. Przy oznaczeniu aktywacji neuronu jako f(s), gdzie u jest sumą wagową pobudzeń (sygnałem aktywacji) to sygnał wyjściowy neuronu

oznacza jego stan. Przy masowym sprzężeniu zwrotnym pobudzeniami dla neuronów są sygnały wejściowe innych neuronów. Zmiana stanu neuronów jest opisana układem równań różniczkowych nieliniowych, które ma postać (Hopfield, 1984)

dla i=1, 2, ..., N, przy czym bi jest wartością progową, wynikającą z zewnętrznego śródła. Współczynnik ti jest pewną stałą wartością liczbową. Stan neuronu uzyskuje się z rozwiązania równania różniczkowego jako yi=f(si). Przy określonym stanie pobudzenia neuronów, opisanym za pomocą wartości ich sygnałów wyjściowych yi, sieciom rekurencyjnym można przyporządkować funkcję energetyczną Lagunowa. Jest ona powiązana z każdym stanem pobudzenia sieci, ma charakter malejący w czasie. Zmiana stanu jakiegokolwiek neuronu zapoczątkowuje zmianę stanu energetycznego całej sieci, w kierunku minimum tej energii ,aż do jego osiągnięcia.

| STRONA GŁÓWNA | PODSTAWY | ZAAWANSOWANE | PROGRAMY | INNE |

© 2004 Katedra Inżynierii Komputerowej P.Cz. - Wszelkie prawa zastrzeżone
Strona dostosowana do rozdzielczości 800x600 i większej
Projekt i wykonanie: KaCha