PAI

Programowanie Aplikacji Internetowych

Programowanie Aplikacji Internetowych to specjalność dostępna dla studentów stopnia pierwszego kierunku Informatyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

Informacje ogólne dotyczące specjalności PAI

Studiowanie na specjalności Programowanie Aplikacji Internetowych (nazywanej dalej w skrócie PAI) usatysfakcjonuje tych studentów, którzy są zainteresowani nabyciem praktycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu tworzenia złożonych, wielowarstwowych aplikacji internetowych, takich jak m.in. sklepy internetowe, serwisy informacyjne, portale społecznościowe itd. Ważnym aspektem towarzyszącym tworzeniu takich aplikacji jest: (1)grafika, w szczególności grafika interaktywna, (2)dostęp z poziomu dedykowanych aplikacji mobilnych oraz (3)zapewnienie dostępu do danych i efektywne ich przetwarzanie z elementami administrowania serwerami baz danych. Tych właśnie aspektów dotyczą przedmioty wyróżniające specjalność.

Zalety specjalności PAI

Nowoczesna i systematycznie aktualizowana tematyka

Specjalność PAI stwarza doskonałe możliwości do poznania najnowszych technologii oraz narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu informatycznych systemów internetowych.

Doskonałe wpasowanie w potrzeby rynku pracy

Tematyka specjalności PAI doskonale wpasowuje się w aktualne oczekiwania rynku pracy i systematycznie ewoluuje z uwzględnieniem zmieniających się trendów w branży informatycznej.

Wyśmienity kontakt z prowadzącymi

Specjalność PAI jest prowadzona przez osoby z dużym doświadczeniem informatycznym oraz bardzo przyjaznym podejściem do studentów. Ponadto wszelkie uwagi, pomysły, problemy i sprawy dotyczące specjalności PAI studenci mogą zgłaszać osobom wymienionym w sekcji Dane kontaktowe.

Możliwość wykonania ciekawej pracy inżynierskiej o dużym potencjale wdrożeniowym

Studia na specjalności PAI dobrze przygotowują do opracowania rozbudowanego internetowego systemu informatycznego, stanowiącego m.in. podstawę ciekawej pracy inżynierskiej o wysokim potencjale wdrożeniowym.

Przedmioty specjalistyczne specjalności PAI

Zaawansowane programowanie internetowe

Przedmiot ten jest rozszerzeniem przedmiotu Aplikacje WWW i jest on ukierunkowany m.in. na użycie różnorodnych bibliotek wspomagających tworzenie informatycznych systemów internetowych oraz na wydajność.

Programowanie interaktywnej grafiki komputerowej na stronach www

Przedmiot ten jest ukierunkowany m.in. na użycie języka skryptowego wykonywanego po stronie użytkownika systemu internetowego, techniki tworzenia grafiki na „płótnie” aplikacji, biblioteki wspomagające tworzenie grafiki interaktywnej dla systemów internetowych oraz techniki wizualizacji danych.

Programowanie urządzeń mobilnych

Przedmiot ten jest ukierunkowany m.in. na tworzenie aplikacji mobilnych, które mogą stanowić projekty samodzielne lub być warstwą dostępu do większych informatycznych systemów internetowych.

Administrowanie internetowymi serwerami baz danych

Przedmiot ten jest ukierunkowany m.in. na typowe zadania administracyjne dotyczące serwerów baz danych, usługi powiązane z takimi serwerami oraz zaawansowane techniki ekstrakcji informacji z danych umieszczonych w bazach danych na potrzeby ich użycia w informatycznych systemach internetowych.

Poza wymienionymi przedmiotami specjalistycznymi, studenci specjalności PAI zdobywają wiedzę w ramach przedmiotów wspólnych dla stopnia pierwszego kierunku Informatyka, prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Są to m.in. przedmioty następujące: Analiza i przetwarzanie obrazów cyfrowych, Programowanie współbieżne i rozproszone, Programowanie stron internetowych, Aplikacje WWW, Bezpieczeństwo systemów komputerowych, Projekt zespołowy dyplomowy. Przewodniki po wszystkich wymienionych przedmiotach zastały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

Prowadzący zajęcia na specjalności PAI

Dr inż. Łukasz Bartczuk

Dr hab. inż. Krzysztof Cpałka, prof. PCz

Dr inż. Piotr Dziwiński

Dr inż. Marcin Korytkowski

Dr inż. Krystian Łapa

Dr inż. Patryk Najgebauer

Dr hab. inż. Rafał Scherer, prof. PCz

Dr inż. Marcin Zalasiński

Prace inżynierskie realizowane na specjalności PAI

Studenci specjalności PAI w ramach swoich prac inżynierskich najchętniej realizują informatyczne systemy internetowe, które współpracują z bazą danych, mogą zapewniać dostęp poprzez aplikację mobilną i są realizowane z wykorzystaniem najnowszych technologii i bibliotek dedykowanych do tworzenia aplikacji internetowych. Umiejętności, które są niezbędne do tworzenia takich systemów, są przekazywane na przedmiotach specjalistycznych PAI. Warto podkreślić, że osoby studiujące na specjalności PAI, które są zainteresowane inną tematyką w kontekście swojej pracy inżynierskiej, mogą realizować z niej swoją pracę inżynierską po uzgodnieniu z obranym promotorem.

Jeśli jesteś studentem specjalności PAI, który ma problem ze znalezieniem promotora swojej pracy inżynierskiej, skontaktuj się z koordynatorem specjalności PAI, który Ci w tym pomoże. Niezbędne dane kontaktowe zostały zamieszczone w dalszej części tej strony.

Dane kontaktowe opiekunów specjalności PAI

Dążymy do tego, aby studiowanie na specjalności PAI było pod każdym względem satysfakcjonujące. Jeśli jesteś osobą, która staje przed koniecznością wyboru specjalności i ma do nas pytania, skontaktuj się. Jeśli jesteś osobą, która już studiuje na specjalności PAI i ma pytania, problemy, uwagi lub pomysły, które dotyczą specjalności lub któregokolwiek z jej przedmiotów specjalistycznych, także skontaktuj się z nami. Ważne dla Ciebie pytania nie pozostaną bez naszej odpowiedzi. Prosimy o kontakt z następującymi osobami:

Dr inż. Piotr Dziwiński
Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych
Al. Armii Krajowej 36, 42-202 Częstochowa
pokój 517
adres e-mail: piotr.dziwinski@iisi.pcz.pl
telefon do pokoju: +48 343250554

lub

Dr hab. inż. Krzysztof Cpałka, prof. PCz
Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych
Al. Armii Krajowej 36, 42-202 Częstochowa
pokój 520
adres e-mail: krzysztof.cpalka@iisi.pcz.pl
krzysztofcpalka.iisi.pcz.pl
telefon do pokoju: +48 343250558

Sprawa wyboru specjalności determinuje Twoje uczelniane działania na wiele miesięcy. Należy ją właściwie przemyśleć. 

Udostępnianie strony specjalności PAI

Krzysztof Cpałka, 2017