Strona główna projektu

Data dodania: 2013-06-01 11:00:00 | Autor: administrator

System portalnauki.iisi.pcz.pl jest oficjalnym serwisem informacyjnym projektu „Portal Nauki - Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu”. 

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i opatrzony numerem POIG.02.03.03-00-091/10. Jego kierownikiem jest prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, a miejscem realizacji Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej, w który na początku listopada 2012 roku została przekształcona Katedra Inżynierii Komputerowej Politechniki Częstochowskiej.