Menu główne
Informacje o projekcie

Projekt pt. „Portal Nauki - Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie wymiany informacji między światem nauki i przemysłem.

Efektem finalnym projektu jest zaawansowany i ogólnodostępny system informatyczny, przeznaczony do pracy z wiedzą pozyskaną z różnych dziedzin nauki i udostępniający użytkownikom łatwy w obsłudze interfejs w postaci witryny internetowej.

Portal Nauki stanowi nieocenioną pomoc w kształceniu młodych kadr specjalistów z różnych dziedzin nauki. Jego dodatkowym atutem jest wsparcie w nawiązywaniu współpracy między różnymi jednostkami naukowymi w Polsce i na świecie oraz stymulacja jednostek badawczych w Polsce w zakresie podejmowania tematyki badań zgodnej z zapotrzebowaniem rynkowym.

Interdyscyplinarna baza wiedzy, która powstała w ramach Portalu Nauki, stanowi pomost do wymiany informacji między nauką a przemysłem oraz służy wzbogacaniu i uaktualnianiu wiedzy szerokich rzesz pracowników naukowo-badawczych, wspomaganiu kształcenia studentów i doktorantów na różnych kierunkach, umożliwianiu tworzenia lokalnych oraz międzynarodowych konsorcjów badawczych.

PN - IdeaArtykułów: 2

Data dodania: 2011-02-01 22:22:51, Autor: administrator
Cele projektu

Celem projektu było stworzenie interdyscyplinarnej bazy wiedzy w postaci platformy internetowej stanowiącej pomost do wymiany informacji między nauką a przemysłem, wzbogacającej i uaktualniającej wiedzę szerokich rzesz pracowników naukowo-badawczych, wspomagającej kształcenie studentów i doktorantów na różnych kierunkach, umożliwiającej tworzenie lokalnych oraz międzynarodowych konsorcjów badawczych. (...)Data dodania: 2011-02-01 22:27:42, Autor: administrator
Streszczenie projektu

Projekt pt.: „Portal Nauki - Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie wymiany informacji między światem nauki i przemysłu. Stanowi także nieocenioną pomoc w kształceniu młodych kadr specjalistów z różnych dziedzin nauki. Dodatkowym atutem jest wsparcie w nawiązywaniu współpracy między różnymi jednostkami naukowymi w Polsce i na świecie. Jego zadaniem jest także stymulacja jednostek badawczych w Polsce do podejmowania tematyki badań zgodnej z zapotrzebowaniem rynkowym. Efektem finalnym jest zaawansowany i powszechny system informatyczny, udostępniający użytkownikom łatwy w obsłudze interfejs w postaci witryny internetowej przeznaczonej do pracy z wiedzą pozyskaną z różnych dziedzin nauki. (...)