Menu główne
Ankiety

Upowszechnianie i propagowanie uzyskiwanych przez siebie wyników badań naukowych
Upowszechnianie i propagowanie uzyskiwanych przez siebie wyników badań naukowych uważam za:

absolutnie niezbędne
345
korzystne, ale nie niezbędne
9
zbyteczne, z uwagi na działania konkurencji
3

Podejmowanie współpracy na styku nauki i przemysłu
Podejmowanie współpracy na styku nauki i przemysłu uważam za:

absolutnie niezbędne
170
korzystne, ale nie niezbędne
6
zbyteczne, z uwagi na odmienne założenia
3